Merhabalar Merkezi Sistemde Fatura Hesaplamanın Nasıl Yapılacağı ile ilgili bilgiler, formüller ve açıklamalar yazımda mevcuttur.

Merkezi ısınma ve merkezi sıcak su kullanımının yapıldığı site veya apartmanlarda ısı paylaşım sistemi olarak ENERJİ VERİMLİLİĞİ 5627 sayılı kanunda yer alan formüller ve açıklamalar aşağıda bulmaktadır.

Merkezi sistemde fatura hesaplama

Merkezi ısınma sisteminde sıcak su kullanımı da merkezi sisteme dahil ise ilk olarak sıcak su ısıtma için harcanan enerjiden 1m3 sıcak su ısınma birim fiyatının hesaplanması gerekmektedir.

Sıcak Su Isınma Birim Fiyatı = (( 1,2 x 1000 x ( Kullanılan Sıcak Su Sıcaklığı – 10 ) x Doğalgaz Birim Fiyatı / 8250)

Formülde birim fiyat hesaplanırken kullanılan bazı sabit değerler vardır. Sabit olan 1,2 x 1000 ve 8250 değerlerinin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız Sıcak Su Isınma Formülü yazımdan bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca kullanılan sıcak su sıcaklığı ve doğalgaz birim fiyatının nasıl hesaplandıklarını buradan öğrenebilirsiniz.

Kısaca 1 m3 ısıtılmış sıcak su için ne kadar yakıt tüketilmiş ( TL olarak ) olduğunu buluyoruz. Sonrasında kullanılan dairenin tüketimi ile çarpılarak ısı paylaşım hesabının ilk aşaması tamamlanmış oluyor.

Toplam Sıcak Su Isınma Bedeli için Sıcak Su Sayaçlarından geçen toplam tüketim değerleri Sıcak Su Isınma Birim Fiyatı ile çarpılarak hesaplanmaktadır.

Bunun için;

Toplam Sıcak Su Isınma Bedeli [ TL ] = Toplam Isıtılan Sıcak Su Değeri [ m3 ] X Sıcak Su Isınma Birim Fiyatı [ TL ]

formülü kullanılmaktadır.

%30 Ortak Isınma Hesaplanması

İkinci aşama olarak %30 Ortak Isınma birim fiyatının ( TL olarak ) hesaplanması gerekmektedir. Bunun için kullanılan formül;

%30 Ortak Isınma Birim Fiyatı [ TL ] = (Doğalgaz Fatura Bedeli [ TL ] – Toplam Sıcak Su Isınma Bedeli [ TL ] ) x 0,30 x ( 1 / Toplam Isıtılan Alan [ m2 ] )

bu noktada dikkat edilmesi gereken husus doğal gaz fatura bedelinden bir önceki formülde hesaplanan Toplam Sıcak Su Isınma Bedeli doğalgaz fatura bedelinden çıkarılarak kalan bedel üzerinden %30 ortak ısınma formülü uygulanır.

Bireysel Isınma Hesaplanması

Üçüncü aşama olarak Bireysel Isınma Birim Fiyatı’nın hesaplanması gerekmektedir. Bunun için kullanılan formül;

%70 Bireysel Isınma Birim Fiyatı [ TL ] = ( Doğalgaz Fatura Bedeli [ TL ] – Toplam Sıcak Su Isınma Bedeli [ TL ] ) x 0,70 x ( 1 / Toplam Isı Tüketimi [ kWh ] )

bu noktada dikkat edilmesi gereken husus doğal gaz fatura bedelinden bir önceki formülde hesaplanan Toplam Sıcak Su Isınma Bedeli doğalgaz fatura bedelinden çıkarılarak kalan bedel üzerinden %70 bireysel ısınma formülü uygulanır.

Merkezi Isınma Hesabı

Dördüncü olarak elde ettiğimiz birim fiyatları örnekler ile kullanılabilir hale getirmek;

21.04.2017 ‘de İstanbul Kadıköy de 73 daireli 2 bloklu site için hazırladığım paylaşım ve gider bildirim detaylarını örnek alarak daha açıklayıcı olmaya çalışacağım.

Siteye gelen fatura tutarları şu şekildedir;

Doğalgaz Faturası : 9.695,00 TL
Doğalgaz Tüketim Hacmi : 6629 m3
Doğalgaz Birim Fiyatı : 9695 TL / 6629 m3 = 1,46 TL
Toplam Isıtılan Site Alanı : 7318 m2
Toplam Daire Sayısı : 73 daire
Toplam Sıcak Su Tüketimi : 163,50 m3
Kullanılan Sıcak Su Sıcaklığı : 55 derece
Kalorimetre Tüketim Toplamları : 41938 kWh

Örnek Daire bilgileri
Daire Alanı: 120 m2
Kalorimetre Tüketimi : 1075 kWh
Sıcak Su Tüketimi : 2,20 m3

Hesaplamaya başlayalım

İlk olarak;

Sıcak Su Isınma Birim Fiyatı = (( 1,2 x 1000 x ( Kullanılan Sıcak Su Sıcaklığı – 10 ) x Doğalgaz Birim Fiyatı / 8250) formülünü uygulayalım

Sıcak Su Isınma Birim Fiyatı = (( 1,2 x 1000 x ( 55 – 10 ) x 1,46 / 8250) = 9,56 TL dir

İkinci aşama;

Toplam Sıcak Su Isınma Bedeli [ TL ] = Toplam Isıtılan Sıcak Su Değeri [ m3 ] X Sıcak Su Isınma Birim Fiyatı [ TL ]

Toplam Sıcak Su Isınma Bedeli [ TL ] = 163,50 [ m3 ] X 9,56 [ TL ] = 1563,06 TL 

Üçüncü kısım;

%30 Ortak Isınma Birim Fiyatı [ TL ] = (Doğalgaz Fatura Bedeli [ TL ] – Toplam Sıcak Su Isınma Bedeli [ TL ] ) x 0,30 x ( 1 / Toplam Isıtılan Alan [ m2 ] )

%30 Ortak Isınma Birim Fiyatı [ TL ] = (9695,00 [ TL ] – 1563,06 [ TL ] ) x 0,30 x ( 1 / 7318 [ m2 ] )  = 0,33336 TL

Dördüncü kısım;

%70 Bireysel Isınma Birim Fiyatı [ TL ] = ( Doğalgaz Fatura Bedeli [ TL ] – Toplam Sıcak Su Isınma Bedeli [ TL ] ) x 0,70 x ( 1 / Toplam Isı Tüketimi [ kWh ] )

%70 Bireysel Isınma Birim Fiyatı [ TL ] = ( 9695,00 [ TL ] – 1563,06 [ TL ] ) x 0,70 x ( 1 / 41938 [ kWh ] ) = 0,13573 TL

Gider Bildirim Detaylarının Oluşturulması

Son olarak sıra birim fiyatların daireye uygulanarak ısı paylaşım hesabını sonlandırmaya geldi işte sonuçlar şu şekildedir.

Örnek Daire Tüketim Toplamları
Daire Alanı : 120 m2
Kalorimetre Tüketimi : 1075 kWh
Sıcak Su Tüketimi : 2,20 m3

Sıcak Su Isınma Bedeli = 2,20 m3 x 9,56 TL = 21,032 TL
% 30 Ortak Alan Isınma Bedeli = 120 m2 x 0,33336 TL = 40,00 TL
%70 Daire Isınma Bedeli = 1075 kWh x 0,13573 TL = 145,91 TL

120 m2 Örnek daire için Doğalgaz faturasından daireye düşen pay toplam  206,94 TL dir.

Bu aşamalar tekrarlanarak bütün dairelerin ısı paylaşım hesapları yapılmış olur. Bir sonraki yazımda sizlere ortak alan gider paylaşımı ve soğuk su paylaşımları ile ilgili komple bir tablonun nasıl hazırlanacağını anlatmaya çalışacağım.