Merkezi Isıtma Sistemli Binalarda Isı Paylaşım Yönetmeliği

2007 yılında tasarı olarak sunulmuş ve 2012’de de kullanımı zorunlu hale getirilmiş olan ‘’ ısı pay ölçer sistemi ‘’ merkezi ısıtma sistemine sahip olan tüm binaları kapsamaktadır. Yapısı eski ya da yeni olması fark etmeksizin, tüm merkezi ısıtma olan binalarda bu yönetmelik uygulamaya konulmuş olup, kullanılmadığı durumlarda da bina sahibine cezalar gönderilmektedir.

2012 de pay ölçer zorunluluğu

Bina sakinlerinden herhangi birisi, 2012 yılından itibaren, merkezi ısıtma sistemi olan binasında, usulsüz olarak gider paylaşımı yapıldığı yönünde bir şikâyette bulunması halinde, bina yönetimine cezalar gönderilecektir. Isı paylaşım yönetmeliği ile pay ölçer zorunluluğu getirilmiş olurken, tüm binaların bu sistemi kullanması gerekli kılınmıştır. Kullanmayan bina sahipleri ise gerekli olan cezaları ödemekle yükümlü olurken, yine bina sakinleri de eşit olarak dağıtılmayan gider faturalarını ödemek zorunda olmadığı açıklanmıştır. Yani, pay ölçer kullanılmayan bir bina da kendinize düşen miktar tam olarak açıklanmadığından, ödemek ile yükümlü olmadığınız bilinmesi gerekmektedir.

Pay ölçer nasıl çalışıyor?

Bu sistem, ana bir merkezden kontrol altında tutulmaktadır. Sistem parçası olan pay ölçer cihazı, radyatör üzerine konumlandırılarak, her radyatör için ısı tüketim miktarını hesaplamaktadır. Yani, daire içerisinde yer alan tüm radyatörlerin bu cihazı taşıması gerekiyor. Elbette ki beraberinde kullanılacak olan ‘’ termostatik vana ‘’ ise sistemin işleyişine bir yenlik getiriyor.

  • Termostatik vana avantajı nedir?

Radyatör borularına özel vanalar olarak kullanılmaktadır. Her bir radyatörün oda sıcaklığını belirlenmiş bir değerde sabit tutmasına yardımcı olmaktadır. Örnek olarak; Salon ve oturma odasında ısı değeri (oda sıcaklığı) 24 derece de sabit tutulması gerekiyorsa, özel radyatör vanası bu ısı değerinin üzerine çıkılması halinde, vana ayarını otomatik olarak düşürerek, enerji tüketim israfını engellemektedir. Diğer bir odada ise ısı değerlerinin 20 derece üstüne çıkması istenmiyorsa da farklı bir sıcaklık ayarı yapmak mümkün olmaktadır.

Yukarıda ki avantajların yanı sıra evde olmadığınız durumlarda da oda sıcaklıklarının düşük tutulması tercih edilerek, enerji tüketim israfı yine üst düzeyde engellenmiş olacaktır. Uzun süreli kullanımlarda yaklaşık olarak %36 gibi bir enerji tasarrufu ön plana çıktığından dolayı, bina içerisinde kullanılan tüm bu sistem pay ölçer fiyatları kendini amorti etmiş olacaktır.

Fiyat teklifi al

Üretici ve satıcı firmadan, bina da yer alan daire sayıları temel alınacak şekilde, pay ölçer fiyatı için teklifler alınabilir. Bu teklifler doğrultusunda, sözleşme yapılarak, tüm bina için kullanımına başlanarak, eşitsiz gider dağılımları engellenebilir ve beraberinde de enerji tüketim tasarrufu imkanlarından faydalanılabilir.

Hem bina sakinlerinin bütçesi hem de ekonomiye katkı sağlamak adına kullanılmakta olan pay ölçer sistemi, tüm merkezi ısıtma sistemine sahip olan binalar için zorunlu olduğu unutulmaması gerekirken, şikayetlere bağlı olarak bakanlıklar tarafından kontrol edilerek, cezaların gönderileceği de bilinmesi gerekmektedir.