Merkezi Isıtma Sistemi, bir merkezden (Örn.: kazan dairesi) elde edilen ısı enerjisinin, boru sistemi vasıtası ile binalara dağıtılarak, birbirinden bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlar. Bunun yanı sıra Merkezi Isıtma Sistemi, her bir hanenin sıcak su ihtiyacını karşılar. Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemleri, tek bir merkezden ısı enerjisi aldığı için bireysel ısınma sistemlerine göre yaklaşık %40 oranında daha tasarrufludur. Merkezi ısınmada tasarrufun sağlanması ve sistemin sürekliliği için dikkat edilmesi gerekenler şu şekildedir:

Merkezi Isıtma Sistemi Nasıl Çalışır?

Merkezi Isıtma Sistemi üç ana bileşenden oluşur:

  • Kullanılacak akışkanı ısıtmak için merkezi kazan veya ısıtıcı.
  • Isıtılmış akışkanın dağıtımı için boru tesisatı.
  • Isıyı ortam havasına transfer etmek için radyatörler.

Merkezi Isıtma Sistemi, kazan veya ısıtıcıda ısıtılan suyun, izolasyonlu boru tesisatları aracılığıyla, ısıtılması istenen hanelere taşınmasını, burada ise petek, radyatör veya havlupan aracılığı ile hanenin ısınmasını ve bu işlemin sirkülasyon içerisinde sürmesini sağlar.

Merkezi Isıtmada Termostatik Vananın Önemi:

Merkezi Sistem, merkez ile hane arasında sürekli olarak sıcak su sirkülasyonu sağladığı için, hali hazırda ısınmış hanelerde enerji tasarrufu sağlamak adına, fazla ısınmanın önüne geçilmelidir. Merkezi Isıtmada, Termostatik Vana’nın enerji tasarrufundaki önemi büyüktür. Termostatik Vana içerisinde yer alan civa ve yay sistemi sayesinde hane ısısı, arzu edilen sıcaklığa göre ayarlanabilmektedir. Böylece fazla enerji harcanmasının önüne geçilerek enerji tasarrufu sağlanmış olur. Termostatik Vana hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Merkezi Isıtma Ne Zaman Çalışır?

Merkezi Isınmanın çalışabilmesi için dış hava sıcaklığının 15 ºC’nin altına düşmesi gerekmektedir. Bina veya apartmanların dış cephelerine yerleştirilen sıcaklık sensörleri, Merkezi Sistem’de yer alan yönetici bilgisayara bilgi göndererek, sistemin çalışmasını otomatik olarak sağlamaktadır.

Merkezi Sistem Bakımı Nasıl Yapılır?

Merkezi Isıtma Sistemi’nin sorunsuz ve enerji tasarruflu olarak çalışabilmesi için, sistemin yıllık ve altı aylık olmak üzere, düzenli olarak bakımı yapılmalıdır. Merkezi Sistem’in her yıl yaz aylarında, ısıtma sisteminin kullanılmadığı dönemde düzenli olarak boru, petek ve pompa temizliklerinin yapılması gerekmektedir. Böylece biriken tortu ve pislikler temizlenmiş olur. Merkezi Isıtma Sistemi’nde yıllık olarak yapılması gereken bir diğer bakım ise pompa ve eşanjör temizliğidir. Özellikle sistemin çalışmasında büyük önem taşıyan eşanjör parçası, çok küçük kanallara sahip olduğu için, tıkanıklıklara daha çok dikkat edilmelidir. Eşanjör Bakımı Nasıl Yapılır bağlantısından bakım detaylarına ulaşabilirsiniz.

Merkezi Sistem Fatura Hesaplama

Merkezi Isıtma hesaplaması, iki farklı yöntem ile gerçekleştirilmektedir. Bunlardan ilki Merkezi Sıhhi Sıcak Su, bir diğeri ise Kalorimetre Isı Sayacıdır. Hanelerin kullandıkları enerji miktarının adil bir şekilde pay edilebilmesi için Enerji Verimliliği Kanunu’na göre hesaplamalar yapılmaktadır. Formüllere ve hesap yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine Merkezi Sistemde Fatura Hesaplama bağlantısından ulaşabilirsiniz.