Isı ile ilgili olan değerleri ölçmek için kullanılan aletlerden biri de kalorimetre olarak karşımıza çıkıyor. Isı, birtakım cisimler üzerinde meydana getirmiş olduğu etki üzerinden dolaylı olarak ölçülen bir değerdir. Bu etkiler genel kapsamı ile maddenin hacminde sıcaklık dolayısıyla meydana gelen değişim, maddede herhangi bir durum değişmesine sebep olma ve ayrıca enerjiye dönüşme olarak biliniyor. Isı ölçümünde öncelikli olarak birimin tespit edilmesi esastır. Buz kalorimetresi buna örnek olarak verilebilir. Kalorimetrenin bulunması ve geliştirilmesi sürecinde, birçok farklı aşamada çeşitli değişimlerin yaşandığını söylemek mümkün. Joseph Black’in kullandığı kalorimetre, Pierre Laplace’nin geliştirmesi ile evrimini tamamlamış ve günümüzdeki kullanım alanına sahip olmuştur. Birçok farklı alanda etkin bir şekilde kullanılabilen kalorimetreler, özellikle de yapı – denetim hizmeti sağlayan kurum ve kuruluşlar tarafından günümüzde aktif şekilde kullanılmaktadır.

          Kalorimetre sıcak ve ayrıca soğuk su sayaçlarından oluşan bir sistemdir. Daha çok inşaat aşamasında olan projelerde kullanılan söz konusu sistem, enerji saha firmaları tarafından yapılıyor. Kalorimetre, teknik yapısı itibarı ile iç hazne ısısı ölçülecek olan cisim için dışta bulunan ve iç hazne kısmını çeviren bölümde buz ve su karışımı bulundurur. Dış hazne bölümüne bir tür kapiller boru bağlanmış olup aleti dış kuvvetlerden korumak amacı ile de bütün dış hazne bölümü, buz parçacıkları ile sarılmıştır. Dolayısı ile de çalışma halinde dış haznede yer alan buz ve su karışımı dengeyi sağlamakta ve bu sayede de erime ve donma durumları da önlenmektedir. Isısı ölçülecek olan cisim, iç hazne bölümüne konulduğu zaman, söz konusu buz – su karışımı içerisindeki buzlar erimekte ve bu sayede de hazne bölümünde bir hacim değişikliği saptanmaktadır. Söz konusu değişimin değeri alınarak, ilgili ölçütler üzerinden ısı değişimini gözlemlemek ve kalorimetre nasıl okunur sorusunun cevabını elde etmek mümkündür. Yani alet üzerindeki değerlerin değişimini sistematik bir şekilde kaydederek, buz veya su maddelerinde meydana gelen donma ya da ısınma gibi durumları gözlemlemek mümkündür.

Kalorimetre Türleri ve Kalorimetreyi Devreye Alma

Kab kalorimetresi, belirli miktardaki bir su kütlesinin ısısını değiştirebilmek ve genelde artırabilmek için toplam ısının ne kadar değiştirilmesi gerektiğini saptamaya yarayan bir tür alettir. Buna örnek olarak 1 kilogram suyu 25 santigrat derecen 26 santigrat dereceye çıkarabilmek için gereken ısı miktarı, 99 santigrat dereceden 100 santigrat dereceye çıkarmak için gereken ısı miktarına eşittir. Ancak daha net ve kesin bir sonuç elde edebilmek ve hammaddelerin yapısı ve diğer faktörlerini koruyabilmek adına kalorimetre devreye alma üzerinden daha sağlıklı sonuçlar alınabiliyor.

Kalorimetreyi devreye alabilmek için de öncelikli olarak kalorimetrenin kullanılacağı alan içerisine gerekli sistemin kurulması gerekmektedir. Sistem, profesyonel firmalar tarafından kolayca kurulmakta ve kısa bir süre içerisinde de aktif şekilde kullanılabilmektedir. Kalorimetre faturalandırma hizmetini de sağlayan firmalar, bu sistemi ısı – enerji hizmetleri kapsamında sunuyor. Kalorimetre fiyatları ise değişken bir yapıya sahip olarak çeşitli fiyat aralıkları ile karşımıza çıkıyor.