Günümüzde kullanılan kalorimetre cihazları, binalarda daire başına tüketilen enerjinin hesaplanmasını sağlayan cihazlardır. Merkezi sistem ile ısıtılan binalarda tüketilen enerjinin faturaya yansıtılması, binada bir fatura dönemi boyunca tüketilen bütün enerjiyi kapsayarak yapılmaktadır. Bu durum enerjiyi yoğun olarak kullanan veya daha az kullanan daireler arasında adil olmayan bir paylaşıma neden olur. Kalorimetre kullanılan binalarda uygulanan kalorimetre faturalandırma her dairenin tükettiği enerji kadar ödeme yapmasını sağlar. Bu açıdan kalorimetre cihazları önem taşımaktadır.

Kalorimetre İle Faturalandırma Nasıl Yapılır?

Kalorimetre faturalandırma işleminde binaya gelen faturanın yüzde 30’luk bir miktarı her dairenin metrekaresine göre hesaplanmaktadır. Faturanın geri kalan yüzde 70’lik bir bölümü ise, her dairenin bireysel olarak enerji tüketimine göre dağıtılmaktadır. Kalorimetre kullanımında cihaz tarafından daireye giren sıcak su miktarı ile daireden çıkan sıcak su oranı üzerinde bir ölçüm yapılmaktadır. Yapılan bu ölçüm sayesinde dairenin tükettiği enerji miktarı hesaplanmış olur ve herkesin kontrollü bir şekilde ödeme yapması sağlanır.

Kalorimetre kullanımına ihtiyaç duyulmasının en büyük nedeni, merkezi sistem ile ısıtılan binalarda gelen faturaların yüksek olması ve bu faturanın ödenmesi için bina sakinlerine eşit olarak bölünmesidir. Ancak her dairede oturan kişi aynı oranda enerji tüketmez. Bu durum göz önünde bulundurularak yapılan kalorimetre devreye alma işlemiyle her dairenin ne kadar enerji tükettiği rahatlıkla tespit edilir.

Kalorimetre kullanımı ile enerji tasarrufu sağlamak da mümkündür. Kalorimetre ile birlikte kullanılan termostatik vanalar, dairelerin belli bir sıcaklıkta kalmasına yardımcı olurken bu sıcaklığın üzerine çıkıldığında enerji tüketimini otomatik olarak durdurmaktadır.

 Kalorimetre Kullanılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Binalarda kalorimetre kullanımında öncelikle kullanılan kalorimetrenin kaliteli bir cihaz olmasına önem verilmelidir. Günümüzdeki cihazlar mekanik ve ultrasonik olarak iki türlüdür. Bu iki tür kalorimetre arasında ölçüm sistemleri bakımından farklar bulunmaktadır. Ultrasonik kalorimetreler daha hassas bir ölçüm sistemine sahip olduklarından, uygulandıkları mekanlarda daha stabil sonuçlar verebilirler. Cihazların arasındaki bu farklar kalorimetre fiyatlari belirlenirken dikkate alınmaktadır.

Kalorimetre kullanımında bilinmesi gereken bir diğer konu ise, merkezi sistem ile ısıtılan binalardaki sıcaklık değerinin kanun gereği 15 derecenin altına düşürülmemesidir. Termostatik vana kullanılan dairelerde sıcaklık miktarı, daire sahibinin istediği yükseklikte ayarlanabilir. Fakat bu ayarın 15 dereceden daha düşük olmaması şartı mevcuttur. Kalorimetre cihazlarının programlanma sistemi 15 derecenin altındaki sıcaklığa düşen daireler için fark uygulayacak biçimdedir. Bu fark Enerji Bakanlığı’nın uyguladığı hesaplama sistemine göre düzenlenmektedir. Daire sıcaklığının 15 derecenin altına düşmemesi için vanaların 2’de tutulması önerilmektedir. Daire sıcaklığı 15 derecenin altına düşerse, kalorimetre sistemi termostatik vanaların su geçişini sağlayamaz. Bu sebeple diğer daireler ısınmak için daha fazla enerji tüketmek zorunda kalır. 15 derece kuralı kalorimetre nasıl okunur konusunda da etkili olmaktadır. Sıcaklığı 15 derecenin altına düşen dairelerde fark uygulanacak biçimde okuma işlemi yapılmaktadır.