Kalorimetre Nedir?

Merkezi ısıtma veya soğutma sistemlerinde tesisatta dolaşan sıvıdan alınan veya verilen ısının miktarını ölçmeye yarayan cihazlara kalorimetre adı verilir. Isı pay ölçer olarak ta adlandırılmaktadır. Kalorimetre ortak bir kazan dairesi vasıtasıyla ısıtılan binalarda, her dairenin kullandığı ısı miktarını ölçülmesini sağlar. Kalorimetre tarafından ölçülen ısı miktarları oranında, her daireye düşen ısınma bedeli hesaplanabilir. 2007 yılında hazırlanan “enerji verimliliği kanunu” ile merkezi ısıtma ile ısıtılan binalarda kalorimetre kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Kanun 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren projelerinde kalorimetre bulunmayan binalara ruhsat verilmemektedir. Kanuna göre dairelerin sıcaklıklarını 15 derecenin altına ayarlaması yasaktır.

Kalorimetre Nasıl Okunur?

Kalorimetre tarafından okunan değerler, temel olarak ısıtma tesisatından daireye gelen su ile çıkan suyun sıcaklık farkının ölçülmesi prensibine dayanır. Kalorimetre nasıl okunur? Tüketimlerin ölçülmesi için dairelere girmeye gerek yoktur. Kurulacak olan MBus otomasyon sistemi yardımıyla tüm dairelerin tüketimleri merkezi bir bilgisayardan görülebilmektedir. Ölçülen bu değer kW cinsinden her dairenin merkezi sistemden çektiği enerjiyi ifade eder.

Dairelerin tükettiği enerji miktarından kalorimetre faturalandırma yapılır. Faturalandırma yapılırken, ısıtma giderlerinin tüketicilere nasıl paylaştırılması gerektiğinin usul ve esasları 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 26847 sayılı yönetmelikte açıklanmaktadır. Bu esaslara göre toplam ısınma giderinin % 70 i kalorimetre tarafından okunan değerler oranında paylaştırılır. Kalan % 30’ luk kısım ise sabit ısınma giderleri olup, her dairenin metrekaresi oranında paylaştırılır. Kalorimetreden okunan % 70’ lik tutar ile sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı % 30’ luk kısım toplanarak her dairenin ödemesi gereken tutar faturalandırılır. Bina yöneticileri tarafından her daireye ödemesi gereken tutar, gider bildirimi olarak gönderilmelidir.

Kalorimetre Çeşitleri Nelerdir?

Prensip olarak yaptıkları iş aynı olsa da; mekanik ve ultrasonik olmak üzere iki çeşit kalorimetre üretilmektedir. Mekanik olanda ölçüm klasik yöntemle yapılırken, ultrasonik olan modellerde borudan geçen su debisinden yararlanılarak ölçüm gerçekleştirilir. Ultrasonik olanlar daha hassas ölçüm yapmaktadır. Bu nedenle bu iki tip kalorimetre fiyatlari arasında belirgin bir fark vardır.

Kalorimetre Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

1- Kalorimetre kullanılan dairelerde % 40’ varan tasarruf elde etmek mümkündür.

2- Ortam sıcaklığının kontrol edilmesine imkan sağlar. Dolayısıyla kişiye göre ısınma sağlanmış olur.

3- Her daire kullandığı kadar ısının parasını ödediği için adil bir paylaşım imkanı sunar.

4- Boş olan daireler 15 dereceden fazla ısıtılmadığı için, ev sahiplerinin yüksek ısınma bedeli ödemesine gerek kalmaz.

Kalorimetre Devreye Alma

Merkezi ısıtma sistemlerinde, giderlerin paylaştırılabilmesi için tüketilen ısıyı ölçen kalorimetreler ile birlikte, bu ölçümlerin bina yönetim sistemlerinden okunabilmesini ve faturalandırılmasını sağlayan MBus protokol ile çalışan sistemler kullanılmaktadır. Kalorimetre devreye alma işlemleri; haberleşme modüllerinin sayaçlara bağlanması ve kontrolü, sayaçların sisteme tanıtılması ve okunması işlemleri ve sistemin kurulduğu bilgisayarda yazılımın çalıştırılmasını içermektedir.