Kalorimetre bir ısıtma veya soğutma devresinde bulunan sıvının alınan veya verilen enerji miktarını belirlemek için termal enerjinin ölçümünü yapan ölçü aletine denir. İstenilen derecedeki sıvının tüketiciye ulaştığı zaman tüketicinin ne kadar kullanıldığına dair ısınması veya soğuması arasında bulunan farkı ve sıvının miktarı tüketimin miktarını vermektedir. Kalorimetrenin bileşenleri, debi ölçer ısıtma veya soğutma sistemlerinden geçen hacmi hesaplar ve sıcaklık sensörleri gidiş ve dönüş hatlarının arasında bulunan sıcaklık farkını ölçmeye ve üzerinde bulunan hesap ünitesi ısı miktarını gösteren debiyi hesaplamaya yardımcı olmaktadır. Kalorimetreler ile enerji giderleri paylaşımları artarak enerji maliyetlerinin en büyük giderlerinden biri haline gelmiştir. Enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını teşvik edecek ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak herkesin kullandığı kadarını ödemesini sağlamaktadır.

Kalorimetrenin Çeşitleri

Kalorimetre, mekanik ve ultrasonik kalorimetreler olmak üzere ikiye ayrılır. Mekanik kısım debi ölçümü yapar. Elektronik olan üst kısımda ise hesaplama işlemi yapılmaktadır. Kalorimetreler çok basit bir çalışma prensibine sahiptir. Merkezi sistem kazanları ile ısıtılan sıcak sular daire girişindeki sensör vanasından geçer. Isı sayacının üzerinde bulunan sensör suyun sıcaklığını ölçüp hesaplama ünitesine iletir. Daire de gezinmekte olan sıcak su ısıyı radyatörlere verdikten sonra, çıkış hattına takılmış olan kalorimetre içinden geçip merkezi sistem dönüş hattına ulaşmaktadır. Böylece sıcak su görevini tamamlar ve ısı sayacı sıcak suyun giriş çıkış sıcaklıklarını hesaplayarak işleme almaktadır. Kalorimetrenin mekanik kısımlarında bulunan su akışını ölçen sistemler ile sıcaklık değişimi hesaplama yapılıp, daire için harcanan ısı miktarı hesaplanmaktadır.

Devreye Alma ve Faturalandırma

Merkezi ısıtma ve sıcak su sistemlerinde ısınma ve sıcak su giderlerinin paylaştırılmasına ilişkin olan bir yönetmeliğe uygun bina yönetim sistemlerine bağlı sayaçların merkezlerden okunması kalorimetre devreye alma ve kalorimetre faturalandırma amacı ile geliştirilen uluslararası protokollerdir. Daire içinde bulunan sayaçların yetkili yönetim tarafından anlık olarak izlenmesi, bilgisayardan okunması, isteğe bağlı durumlarda müdahale edilmesi, verileri tek bir hattan ve bir noktadan kontrol edebilmesi ve yasa ve yönetmeliğe uygun olarak paylaştırılması ve faturalandırılmasına dayanmaktadır.

Kalorimetre nasıl okunur sorusunun cevabı ise, her dairenin ısıtma sisteminin girişine monte edilen kalorimetrelerle binanın toplam enerji tüketimi ve dairelerin ayrı ayrı enerji tüketimleri ölçülmektedir. Daire başına tüketilen enerji miktarları toplam tüketilen enerji miktarına göre oranlanıp, her dairenin tükettiği enerjiye göre ücret ödemesi sağlanmaktadır. Böylelikle katlarda boşa giden enerji kullanımının önüne geçilmiş olur.

Kalorimetrelerin Fiyatları

Kalorimetre fiyatları ultrasonik kalorimetre, mekanik kalorimetreler olmak üzere farklılık göstermektedir. Fiyatlar firmadan firmaya göre de değişir.

Kalorimeler Nelerden Oluşur?

Kalorimetreler debimetre, sıcaklık sensör takımı ve hesaplama birimlerinden oluşmaktadır. Debimetreler, dairelerin radyatörlerinde dolaşmakta olan ısıtma suyunun miktarını ölçmektedir. Sıcaklık sensör takımı, ısıtma sularının daireye girmeden önceki sıcaklık değerini ve radyatörler de dolaştıktan sonraki daireden çıkarken olan sıcaklık değerini ölçmektedir. Hesaplama birimi de dairenin radyatörlerinde dolaşan ısıtma suyu miktarını ve dairedeki radyatörlerinde dolaşan ısıtma suyunun giriş çıkış sıcaklık farkı değerleri ile tüketilen enerjiyi hesaplamaktadır.