Kalorimetre, merkezi ısıtma sistemine sahip olan binalarda daha adil bir faturalandırma sağlamak amacı ile kullanılan cihazdır. Merkezi ısıtma sistemine bağlı olan daire ve bölümlerin her birisinin ne kadar enerji tüketiminde bulunduğunu hesaplayan kalorimetre, günümüzde birçok yerde kullanılmaktadır.

 Kalorimetre Nasıl Çalışır?

Kalorimetre yani diğer bir ifade ile ısı sayacı, iki bölümden oluşmaktadır. Mekanik ve elektronik olarak adlandırılan bu bölümlerden mekanik olan kısmı, debi ölçümünde bulunmaktadır. Elektronik olan kısmı ise, kullanılan enerjinin hesaplamasını yapar.

Binalarda kalorimetre devreye alma işleminden hemen sonra yapılmaya başlanan bu kontrol sayesinde binalardaki enerji tüketiminin daha doğru şekilde faturalandırılması sağlanır ve her bölüm tükettiği enerji miktarı kadar ödeme yapmakla yükümlü tutulur.

Kalorimetre kurulumu yapılırken cihaz, daire tesisatının dönüş hattı kısmına takılır. Bu sayede dairede kullanılan enerjinin en doğru biçimde hesaplanmasına yardımcı olunur. Kalorimetre, çalışma prensiplerine göre mekanik ve ultrasonik olmak üzere iki türlüdür. Bu cihazların türleri kalorimetre nasıl okunur sorusuna da yanıt olmaktadır. Kalorimetre okuma işlemi cihazın farklılıklarına göre şekillenmektedir.

Mekanik ve Ultrasonik Kalorimetrenin Özellikleri Nelerdir?

Mekanik ve ultrasonik olarak adlandırılan kalorimetre türleri, ölçüm sistemleri açısından farklılık göstermektedir. Mekanik kalorimetrede ölçüm işlemi, cihazın sahip olduğu mekanik bir çarkın aracılığı ile sağlanmaktadır. Mekanik kalorimetreler de kendi içerisinde iki türlüdür. Multijet ve Singlejet olmak üzere ikiye ayrılan mekanik kalorimetrelerin multijet türünde, ölçüm hassaslığı daha yüksektir. Çünkü bu tür kalorimetreler, çok kanallı bir yapı ile üretilirler. Kanalların fazlalığı, çarklara yüklenen basıncın azalmasına yardımcı olur ve bu sayede ölçüm çok daha hassas bir şekilde yapılabilir. Dolayısıyla kalorimetre faturalandırma bu tür cihazlarda çok daha adil olarak yapılabilir.

Ultrasonik kalorimetre, mekanik bir parçaya ihtiyaç duymadan tamamen elektronik ortamda çalışan bir cihazdır. Bu tür kalorimetre sayacın içerisinden geçen su miktarını ve debisini ultrasonik dalgalar aracılığı ile hesaplamaktadır. Bu cihazların yaptığı ölçüm, diğer bütün kalorimetre çeşitlerinden daha gerçekçi ve hassastır. Günümüzdeki kalorimetre fiyatları cihazların bahsedilen bu nitelikleri göz önünde alınarak belirlenmektedir.

Kalorimetre Enerjiden Tasarruf Sağlar Mı?

 

Merkezi ısıtma sistemi kullanılan binalarda yaşayan kimseler için oldukça önemli bir cihaz olan kalorimetre, enerji tasarrufu için de tercih edilen bir cihazdır. Ancak kalorimetre ile tasarruf sağlayabilmek için bu cihaz ile birlikte bir de termostatik vana edinilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca bu termostatik vanaların takılması, enerji tasarrufu sağlamak açısından kanunen zorunlu kılınmaya başlanmıştır. Bu vanalar, odalardaki sıcaklık seviyesini kontrol altında tutarak, oda belli bir sıcaklığa ulaştığında veya bu sıcaklığın altına düştüğünde kullanılan enerji miktarını buna göre ayarlamaktadır.

Kalorimetre ile tasarruf sağlamak için takılan bir tesisat ürünü olan termostatik vanalar, kurulum sırasında kolaylıkla ayarlanabilmektedir. Yapılan bu ayar ile ısıtılan alanın gerektiğinden fazla ya da az ısıtılmasının önüne geçilmiş olacaktır.