Merkezi ısıtma sistemlerindeki ısı değerlerinin okunmasını sağlayan kalorimetrelerin montajında birtakım adımların uygulanması gerekir. Ancak bu şekilde en doğru şekilde kalorimetre montajının başarılı olarak tamamlanması mümkün olmaktadır. Montaj aşamasında birtakım gerekli alet ve edevat takımlarına gereksinim bulunmaktadır. Bu alet ve edevat takımları aynı zamanda kalorimetre okuma sisteminin de eksiksiz olarak işlevini yerine getirmesini sağlayacak bir özellik oluşturması bakımından da son derece işlevsel özellikleri meydana getirerek karşımızda duran bir yaklaşımı meydana getirmektedir. Bütün bu etkin yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirildiği zaman her anlamda kaliteden bir an bile taviz verilmeksizin kalorimetrenin montaj işlemlerinin yürütülmesi olanaklı hale gelecektir. Bunun için başlıca birtakım kullanılacak malzemelerin bilinmesi gerekir.

Kalorimetrenin montajında kullanılan malzemeler; kalorimetre, küresel dönüşümlü vana, pislik tutucu filtresi olarak yer almaktadır. Bu malzemelerin temin edilmesinin hemen ardından da hızlı bir şekilde kalorimetre montaj işlemlerine başlanmaktadır.

Montaj aşaması

– Kalorimetre cihazının monte edilmesinden önce küresel dönüşlü vananın ilgili girişine montaj işlemleri yapılır.

– Küresel dönüşlü vananın monte edilmesinin ardından ana hattıyla bağlantısı kurulur.

– Borunun çıkışına ve girişine pislik tutucu filtre yerleştirilerek kalorimetre montajı aşamasından kaynaklanacak herhangi bir kirlenmelerin ve kireçlenmelerin cihaza zarar vermesi bu yönde engellenir.

– Tüm montaj işlemi tamamlandıktan sonra tesisata su verme işlemine başlanarak su sirkülasyonu işlemine başlanır.

Bütün bu yöntemler uygulandıktan sonra anında kalorimetrelerden merkezi ısıtma sistemine yönelik olmak üzere her türlü yarar elde etmek ve en doğru değerleri okumak mümkün olmaktadır.

Ultrasonik kalorimetre montajı

Mekanik kalorimetre montajı klasik tip montaj işlemidir. Ancak ultrasonik kalorimetre montaj işlemleri çok daha basittir. Ultrasonik kalorimetreler tek parçadan oluştukları için ve herhangi bir mekanik parçacıkları bulunmadığından ötürü onların pislik tutucu filtresi montesine gereksinim bulunmamaktadır. Zaten bu nedenle de günümüzde yaygın olarak kullanılan tip ultrasonik kalorimetreler olarak bilinmektedir. Aynı zamanda ultrasonik kalorimetre fiyatları açısından da son derece ideal olmaları bakımından değerlendirilecek olunursa her anlamda tercih edilmesinde neden ilk sıralarda yer aldığını rahatlıkla anlamak söz konusu olacaktır. Bütünüyle bu özellikler doğrultusunda değerlendirildiği zaman ultrasonik kalorimetreler yaygın olarak kullanılır.

 

Dijital Alt Yapısı

Ultrasonik kalorimetreler ayrıca M bus kalorimetre sistemine sahiptir. Bu onlara merkezi okuma sistemi olanağının bulunmasını sağlamıştır. Bu anlamda söz konusu dijital alt yapısı kullanılarak her anlamda kaliteden ödün verilmeden ortaya konulan kalorimetre sistemi olarak her alanda yaygın halde kullanım alanı bulunmaktadır. Bütün bu özellikleriyle de tamamen kaliteden ödün verilmeden yüksek standarda dayanan oldukça işlevsel ve profesyonel kalorimetre ortaya konulmaktadır. Bu da değerlerin en doğru biçimde okunmasını sağlayan belli başlı özellikleri olarak dikkat çeken yönlerini meydana getirmeye devam eder. Bu anlamda değerlendirilecek olunursa tamamen kaliteden ödün verilmeden kaliteli, yüksek standartlarda kesintisiz hizmet ortaya konulmakta ve en doğru sonuçlar elde edilmektedir.