Kalorimetre (ısı sayacı) merkezi ısıtma sistemlerinde tek tek dairelerdeki kombi sistemlerinin kontrol edilmesi derdine son veren ve tek bir araç olarak tüm dairelerdeki değerlerin ölçülmesini sağlayan ısı sayacı olarak üretilmiştir. Bu bakımdan ısı birimi olan kalorinin en doğru şekilde tespit edilmesi ve her yönüyle doğru kalorimetre okuma değerlerinin verimliliğinin kontrol edilmesi bakımından kalorimetreler üretilmiştir.

Kalorimetreler bu anlamda ısı değerinin 0 doğruluk payında okunması için son derece önemli hizmetler arasında gelmeye devam eden özellikler arasında yer almaktadır. Bütün bunların dışında kalan yönleri itibariyle de değerlendirilecek olunursa özellikle ultrasonik kalorimetre de son derece yaygın bir kullanım avantajının ortada durduğunu belirtmekte yarar vardır.

Avantajları

Kalorimetre kullanımının temel olarak avantajları şunlardır:

> Dairelerin tümünün tek bir merkezden ısı değerini ölçer.

> Zamandan ve enerjiden tasarruf edilmesini sağlar.

> Isı değerlerinin ultrasonik kalorimetre tipi ile en doğru şekilde ölçülmesini sağlar.

> LED ekranı sayesinde tüm değerlerin okunmasına olanak sunan bir yapısı bulunmaktadır.

Bütün bu olanaklı yapıları bakımından dikkate alınan kalorimetre sistemlerinin bütünüyle ortada duran bu noktaları bakımından her alanda yaygın olarak kullanılacaklarını kesinlikle sıralamak mümkün haldedir.

Ultrasonik Kalorimetreler

Kalorimetrelerin kullanım avantajlarının yanı sıra günümüze en uygun tipi olarak ultrasonik kalorimetre fiyatları piyasada yaygın olarak satışa sunulmaktadır. Dijital olmasının yanı sıra birtakım kriterleri içermesi ultrasonik kalorimetrenin öne çıkan noktaları arasında gelir. Bu önde gelen özellikleri onun diğerlerinden tamamen ayrılmasında en büyük paya sahip olmasında bir numaralı etken olarak karşımıza çıkan özelliklerini oluşturmaya devam eder. Ayrıca sözü edilen ultrasonik kalorimetreler bakımından değerlendirildiği zaman merkezi okuma sistemi de bu tipin en büyük özellikleri arasında gelmeye devam eder.

Tümüyle bu özellikleri yönünden değerlendirilecek olunursa ultrasonik kalorimetreler bakımından her anlamda kaliteden ödün verilmeden ve her bakımdan nitelikli hizmetlerin ortaya konulmasına yönelik sistemi oluşturmaktadır.

Bu anlamda kalorimetre sistemi m bus kalorimetre merkezi okuma sistemiyle tüm değerlerin GSM özelliğiyle anında okunmasına imkan tanır. Yine söz konusu kalorimetre sistemi tek parçadan oluşan merkezi ısıtma sistemi sayacı olmasından ötürü de rahatlıkla tercih edilebilecek bir ürün olma özelliğindedir. Bütün bu noktaları bakımından değerlendirilecek olunursa her anlamda kaliteden taviz verilmeksizin profesyonel çözümler sunulmasına imkan tanınmaktadır. Bu yönüyle değerlendirilecek olunursa bütün yönleriyle dikkat çeken hususları bakımından kalorimetreler kullanılmaktadır.

Kalorimetre montajı açısından da tek parçadan oluşan ultrasonik kalorimetre sistemi her alanda yaygın olarak kullanılan sistemler arasında yerini almaya devam etmektedir. Bütünüyle bu yönleri bakımından değerlendirildiği zaman mekanik kalorimetrelerden daha fazla işlev taşıyan özellikle kalorimetreler oldukları kesin ve net bir şekilde ortada duran özellikleridir. Bu da onların her alanda yaygın olarak günden güne artarak kullanışlılığının devam etmesine zemin hazırlayan niteliklerini meydana getiren özelliklerinden bir diğeri olarak tüm yönleriyle işlevseldir.