Günümüzde barınma ihtiyacını bulundukları ev sayesinde karşılayanların karşısına çıkan bir diğer problem de ısınmayı nasıl yapacakları konusu olmaktadır. Küresel ısınma gibi negatif etkileyen faktörler nedeniyle ısınma giderek daha artan bir problem haline gelmektedir. Bir de dünya üzerinde yüksek seyreden yakıt fiyatları nedeniyle her geçen gün artan ısınma maliyetleri insanların belini bükmektedir.

Son yıllarda özellikle nüfusu kalabalık büyük şehirlerde yapılan ve yapımı devam eden çok katlı binalarda tasarruf için merkezi sistem ısıtma düzenine geçilmişti. Ancak, yapılan değerlendirmelerde, yeteri kadar ısıtma olsa da olmasa da ya da evde bulunulmadığı zamanlarda bile eşit miktarda para ödeniyor olması merkezi ısıtma sistemlerindeki adaletin sorgulanması sonucunu doğurmuştur.

Kalorimetre Nedir ve Faydaları Nelerdir?

Yapılan çalışmalar sonrasında da kalorimetre adı verilen sistemler devreye sokulmaya başlanmıştır. Kalorimetre, kısaca ısıölçer anlamına gelmekte olan bir sistemdir. Kalorimetrenin hem elektronik hem de mekanik bileşenleri vardır ve giden ısıyı ölçerek bunu elektronik bölüme göndererek sonucu ortaya çıkaran kısımlardan oluşmaktadır. Kalorimetre ısı tüketiminde adaleti sağlamak için en etkili yöntem olup, her bir dairede ne kadar ısı enerjisi kullanıldığını hesaplama işlevini görmektedir.

Kalorimetre teknolojisi artan talebe bağlı olarak oldukça ilerlemiş ve çeşitlenmiştir. Bu nedenle de kalorimetre fiyatlari da bu gelişime paralel olarak büyük farklılıklar göstermektedir. Mekanik ya da ultrasonik teknoloji ile ölçüm yapabilen farklılıkta kalorimetreler bulunduğundan fiyatlarda da farklılıklar fazladır. Ultrasonik kalorimetreler daha teknolojik sistemler olduğundan dolayı fiyatları da biraz daha pahalıdır. Ortalama bir sayacın fiyatı 200 TL civarında olmakla birlikte, hizmet bedelleri ve toplu alım pazarlıkları dahil edildiğinde fiyatlarda bir değişiklik olabilmektedir.

Kalorimetrelerde Fatura Nasıl Hesaplanır?

          Kalorimetre faturalandırma eski sistemde tek tek sayaçların okunması ile yapılmakta bilgisayarlı interaktif sistemlerin devreye girmesi sayesinde ısı pay ölçeri, kalorimetresi ile sıcak su sayacına sahip olunan tüm yapılarda faturalandırma, otomatik olarak bilgisayar sistemi marifeti ile yapılabilmektedir. Bu sistemin diğer bir faydası da kanun gereği belirlenen sıcaklık değerinin altına düşürülmüş yerlerle ilgili ikazın yöneticiye otomatik olarak bildirilmesi olmaktadır. Zira ısıtma ile ilgili kanun gereği, oda sıcaklığı 15°C altına düşürülemez ve peteklerini kapatarak ya da farklı vasıtalarla dereceyi düşüren ev sahipleri için ceza uygulaması yapılabilmektedir.

          Kalorimetre devreye alma  adı verilen ve yaygın olarak kullanılan faturalandırma sistemi M-BUS olarak da adlandırılmaktadır. Bu ölçüm yasal mevzuatlar gereğince Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanmış yönetmeliklere hesaplanmakta ve arkasından bu hesaba göre de faturalara yansıtılmaktadır.

 

Kalorimetrelerde hesaplamayı sağlamak için iki adet sensör bulunmaktadır. Bu sensörlerin biri dönüş diğeri ise gidiş hattı tarafına bağlanmaktadır. Bu sistem sayesinde her bir dairenin tükettiği ısı miktarı hesaplanabilmektedir. Kalorimetre nasıl okunur sorusunun tam cevabını verebilmek için merkezi sistemle ısıtılan binalarda 2012’den beri kalorimetre kullanmanın mecburi olduğu ve ısının yüzde 70’lik bölümünün daire başına yüzde 30’luk bölümünün ise ortak kalanların ısıtılması için bölüştürülme mecburiyetinin bilinmesinde fayda vardır.