Kalorimetre Nedir ve Ne İşe Yarar?

Kalorimetre ısı ölçümü için gereken enerji miktarını ölçen bir alettir. Yani termal enerjiyi ölçen bir alet olup tüketicinin ne kadar ısı harcaması yaptığını gösterir. Sayaçlar genellikle ev sahibi tarafından soğutma ya da ısıtma sistemi kurulduğu anda tesisat sürecinde yerleştirilir.

Kalorimetre Fiyatlandırması Nasıldır? Neye Göre Fiyat Değişiklik Gösterir?

Sayaç olarak da adlandırılan kalorimetre fiyatları cihazların hassas ölçüm düzeylerine göre ya da kullanılabilecek en uzun süresine yani dayanıklılığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bazı cihazlar için biçilen ömür örneğin beş yıl iken bazı cihazlarda bu süre daha yukarılara çıkabilmektedir. Ayrıca fiyat unsurunun değişiminde cihaz alımı sırasında uzun bir süreci kapsayan kararlılık gösteren ölçümler yapıyor olması da önemli bir ayrıntıdır. Farklı sistemlere entegre edilebilen modellerde de yine fiyat anlamında farklılıklar mevcuttur. Cihazın tüm alanlarda kullanılabilecek bir kapasiteye sahip olması da yine bir maliyetteki değişiklik unsuru olarak gösterilebilir.

Kalorimetre Çeşitleri Nelerdir?

Kalorimetre iki türe sahip olan bir üründür. Ultrasonik kalorimetre ve mekanik kalorimetre olarak ikiye ayrılan bu cihazlar sundukları kolaylığın yanı sıra bazı fiziksel farklılıkları yönünden birbirinden ayrılır.

Ultrasonik kalorimetre mekanik kalorimetreye göre daha hassas bir ölçüm düzeyine sahiptir. Cihaz içinde hareketli parça yoktur. Bu sebeple yine mekanik kalorimetrenin bozulma oranı ile ya da uzun ömürlü olması sebebiyle daha büyük avantaja sahiptir. Ekran kısmı kalorimetre kısmından ayrılarak daha rahat okuma imkanı tanıyan farklı bir alana monte edilebilir. Enerji tüketimi çok alt seviyelerde olduğundan mekanik cihazlara oranla iki kat daha uzun ömre sahiptir. Mekanik kalorimetre ise en düşük debide bile ölçüm yapabilme kapasitesine sahiptir. Tıkanıklık sorunu yaşanmaması için içinde kendi filtresini barındırmaktadır. Mekanik kalorimetrelerde manyetik enerji sorun teşkil etmez. Pil ömrü düşük enerji kullanımı sayesinde yaklaşık olarak 10 yıl kadar dayanabilir.

Kalorimetre ile Merkezi Okuma Nasıl Yapılır?

Daha çok merkezi sistem kullanılan site ya da apartmanlarda kullanılan kalorimetreler uzaktan okunabilen özelliğe sahiptir. Tüm dairelerde yer alan kalorimetre devreye alma süreci sonrasında belirlenen merkez tarafından okunur ve daireler arasında enerji tüketimi kalorimetre faturalandırma sistemi olan genelde yekün olan tutarın daire başına bölünmesiyle tamamlanır.

Kalorimetre Nasıl Okunur?

Sistem gereği bazı binalarda toplam kullanım bedeli daire başına eşit bir şekilde paylaştırılarak faturalandırılırken bazı binalarda ise kalorimetre hesabına göre bir pay ölçer takılarak herkesin kullandığı kadar enerji bedeli ödemesi esasına dayanır. Burada aynı cihaz üzerinden alınan veriler ile bina yönetiminin vermiş olduğu karar neticesinde bireysel kullanım ya da toplu kullanımın bölünmesi esası uygulanmış olur. Kalorimetre nasıl okunur sorusunun cevabını vermek gerekirse; okuma işlemi kurulan sistem tarafından tek tek uzaktan kontrol edilebilir ve arıza ya da farklı durumlarda müdahale edilebilir konumda tasarlanmıştır.