Nüfusun çok hızlı bir şekilde artması ve kentsel dönüşüm gibi nedenlerle çok katlı apartmanlarda yaşamak bir gereklilik halini almıştır. Bunun yanında kırsal kesimlerden büyük şehirlere göçün her geçen gün artması nedeniyle, özellikle şehirlerdeki bu ihtiyaç had safhalara ulaşmıştır. Büyük konutlarda oturmanın sonucu olarak ısınmanın merkezi sistem sayesinde daha adil ve ekonomik olduğu bilgisinden hareketle çok katlı konutlarda merkezi ısıtma sistemine geçilmiştir. Bununla birlikte evde bulunmayanların bile, sürekli evde bulunanla aynı ısınma gideriyle karşılaşması bu tip binalarda sorun olmaya başlamış ve kalorimetre cihazlarının kullanımı gündeme gelmiştir.

 

Kalorimetre Nedir?

 

Kalorimetre, aslına bakılırsa ısı ölçümünde yararlanılan bütün aletlere verilen isimdir. Ortak veya bölgesel ısınmanın sağlandığı çok katlı binalarda kullanılan manasıyla ise, ısının bağımsız bölümlerce tüketildiği kadar fiyatlandırılmasını sağlayan sistemin adıdır. Kısaca “yaktığın kadar, öde” denilebilecek bu sistem sayesinde hem adaletli bir fiyat mekanizması hem de gereksiz ısınmanın önüne geçilerek ciddi bir tasarruf sağlanmış olmaktadır. Kalorimetre fiyatları için net bir fiyat söylemek neredeyse imkânsızdır. Kalorimetre fiyatları alınacak cihazın kalitesine, alım miktarına, servis imkânlarının yaygınlığına ve buna benzer faktörlere binaen çok büyük farklılıklar sunabilmektedir. Ancak, kalorimetre ile sağlanan tasarruf, ödenen meblağı çok kısa zamanda amorti edecektir. Bu nedenle de devlet tarafından da teşvik edilmekte olan kalorimetreler son yıllarda yapılan yeni binaların çoğunda uygulanmaktadır.

 

Kalorimetrelerdeki Yasal Hükümler

 

Kalorimetrenin doğru kullanımı ve kalorimetre faturalandırma işleminin doğru yapılması için yasal mevzuatta belirtilen bazı sınırlamalar getirilmiştir. 5267 numaralı “Enerji verimliliği Kanunu” ile 26847 numaralı ilgili yönetmelik hükümleri gereği kalorimetreler vasıtasıyla ortaya çıkan toplam sıhhi sıcak su gideri, bu ısıdan yararlanan tüm kullananların hesaplanan sıcak su harcamalarına binaen bölüştürülmelidir. Bu husus, hukuki olarak düzenlendiğinden dolayı aksi bir durum, çeşitli kanuni müeyyidelerle karşılaşılmasına sebep olabilmektedir. Isı ölçümünde adaletin sağlanması için de bu husus büyük önem arz etmektedir.

 

Binalarda kalorimetre devreye alma, kesinlikle teknik servisler marifetiyle yapılması gereken bir iştir. Çünkü elektronik modüllerin sayaç ve konvektörlere takılması ile sayaçların sisteme tanıtılıp bilgisayar üzerinden düzgün çalıştığının kontrolü gibi teknik işlemler gerekmektedir. Bu nedenle de haksız bir durumun önüne geçmek ve kanun karşısında zor durumda kalmamak için bu husus, yetkili teknik servislerin marifetiyle yaptırılmalıdır.

 

Akıllara gelen sorulardan biri de kalorimetre nasıl okunur, acaba bir adaletsiz durum olur mu gibi hususlardır. Kalorimetreler, su ve elektrik sayaçlarıyla benzer çalışma prensibiyle şeffaf bir şekilde hesaplama yapılmasına imkân tanıdığından, insan hataları haricinde, adaletsiz bir durumla karşılaşılması mümkün değildir. Bu nedenle de tüm kullanıcıların gönül rahatlığıyla kullanacağı şekilde tasarlanmıştır.

 

Kalorimetreler, maddi yönlerden hem kullanıcıların hem de ülkenin açısından tasarruf sağlaması yanında, ısındığı kadar ödenmesi imkânını sağlayarak, ısınmadaki adaleti sağlayan bir sistem haline gelmiştir. Bunların yaygınlaşması, her açıdan yararlı olacaktır.