Kalorimetre, fiziksel ya da kimyasal değişimlerde ortaya çıkan ısı ve ısı sığasını ölçme işlemlerine ya da bunu gerçekleştiren cihazlara verilen isimdir. Bu isim Antonie Lavoiser isimli kimyacı tarafından konulmuştur. Sıcaklık cisimlerin ısısının ölçüsüdür. Isı; Belirli bir sıcaklıktaki sistemlerin sınırlarından, daha da düşük sıcaklıkta bulunan bir sisteme, sıcaklık sebebiyle transfer edilen bir enerji biçimidir. Sıcaklıklar ancak sistem sınırlarında ve geçişlerinde ölçülebilmektedir. Bu bakımdan sıcaklık geçiş halinde olan enerjilerdir. Isı sıcak maddelerin soğuk maddelere geçişini sağlayan enerji türü de denilebilmektedir. Isı sayaçları denilen bu cihazlar, aktarılan bu enerjiyi ölçmektedirler. Bu cihazlar, günlük yaşamın kullanımında, ödemelere esas teşkil etme durumu olan ısı tüketimlerinin ölçümlerinde kullanılmaktadırlar.

Kalorimetreler, Enerji Verimliliği Kanunu’nun getirmiş olduğu yasal yükümlülükler çerçevesinde, bina ve iş yerlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandılar ve yine bu kanun kalorimetre devreye alma zorunluluğu getirmiştir.

Kalorimetrelerin Çeşitleri

Bilinen çeşitleri;

1- Diferansiyel Taramalı Kalorimetre- DSC

2- İzotermal Titrasyon Kalorimetresi- ITC

3- Hızlandırılmış Oran Kalorimetresi

Isı sayaçları genel olarak üç temel unsurdan meydana gelmektedirler ki bu unsurlar kalorimetre nasıl okunur? sorusu açısından da cevap niteliği taşımaktadır;

1- Dairelerin radyatörlerinde dolaşımda olan ısıtma sularının miktarını ölçmekte olan Debimetreler

2- Isıtma sularının, dairelere girmeden önceki sıcaklığını ve de dairelere girip radyatörlerde dolaşım yaptıktan sonra dairlerden çıkış sıcaklıklarını ölçen Sıcaklık Sensor Çifti

3- Geçmiş dönemdeki tüketim miktarını hafızalarında saklayan ve de dönem içindeki ısı miktarlarını hesaplayabilen Hesaplama Üniteleri. Bu hesap üniteleri, kalorimetre faturalandırma işlemlerinin yapılmasına yardımcı olmaktadır.

Kalorimetrelerin Özellikleri

Herhangi bir soğutma ya da ısıtma devrelerindeki sıvıların ısı enerji miktarını ölçmeye yarayan bu cihazlar, termal mantığa dayalı şekilde çalışmaktadırlar. Genel çalışma prensipleri; İstenilen derece de olan sıvıların, tüketicilere ulaştığı anlarda, tüketicilerin ne kadar kullandıklarına dair ısınmaların, ya da soğumaların aralarındaki farkların ve sıvı miktarlarının ölçülmesi işlemini gerçekleştirmektedirler. Farklı bir ayrım açısından kalorimetreler;

1- Mekanik Özellikli Kalorimetreler,

2- Ultrasonik Özellikli Kalorimetreler,

şeklinde ikiye ayrılmaktadırlar. Mekanik olarak adlandırılan kalorimetrelerde ısı ölçümleri mekanik şekilde gerçekleştirilmektedir. Ultrasonik denilen kalorimetreler de ise ölçümler, debi ölçümü denilmekte olan bir metot ile yapılmaktadır. Bu iki cihaz arasında birtakım farklılıklar mevcut olsa da her ikisi de genel olarak aynı görevi üstlenmektedir. Fakat mekanik kalorimetrelerin ölçümlerinde zaman zaman hata payı olabilmektedir. Ultrasonik kalorimetreler de ölçümler daha net şekilde yapılabilmektedir.

Kalorimetreler sistemleri itibariyle tasarruf sağlamakta olan cihazlar değildir. Anca kalorimetrelerin yanında diğer bazı cihazlar da satın alırsanız, ciddi manada tasarruflar sağlayabilirsiniz. Bu cihazlardan birisi termostatik vanalardır. Kalorimetrelerin alımı sağlanırken, oturulan binaların durumuna göre tercih yapmak oldukça isabetli olacaktır. Çünkü bina sistemi ile uyum oldukça önemlidir. Günümüz itibariyle kalorimetre fiyatları çeşitlerine göre değişiklik göstermektedirler.