Kalorimetre tasarruf sağlayan bir sistem değildir ve her merkezi sistemde daire başına düşen ısınma miktarını belirlemektedir. Bu sayede her bağımsız bölümün üstüne düşen ısı miktarını belirleyerek faturalandırmayı sağlar. Sistem oldukça gelişmiş bir sistem olmakla birlikte periyodik olarak bakım yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle kalorimetre sisteminin bulunduğu mekanların kalorimetre servis tarafından periyodik olarak kontrol etmesi önem arz etmektedir. Sistem içerisine monte edilen pislik ve tortu tutan ekipmanların zaman içinde kir ve pas bağlaması mümkündür. Bu nedenle düzenli olarak temizlenmesi önem arz etmektedir. Bu sistem merkezi bir sistem olup tüketimin hassas bir şekilde ölçümünü sağlamaktadır. Ölçümün doğru yapılamaması farklı ölçümlere neden olabilir.

Pay Ölçer Nedir? Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Pay ölçer kalorimetrenin bağımsız bölümlere paylaştırdığı ısı miktarının ölçümünü sağlayan bir sistemedir. Bu sistem sayesinde daire başına düşen ısı miktarı faturalandırılmaktadır. Miktarın doğru ölçümü bu nedenle oldukça önemlidir. Bina sakinlerinin doğru ölçümleri sürekli elde edebilmeleri için ise pay ölçer servis kontrolünü sürekli olarak sağlamaları gerekmektedir. Pay ölçer servisler yardımıyla fatura bedelleri tespit edilmektedir. Bu nedenle kullanıcıların yetkin bir servis ile çalışmaları faturalandırmanın zamanında ve hakkaniyetle yapılmasını sağlayabilmektedir. Merkezi sistemlerde faturalandırma sistemi diğer doğalgaz sistemleri gibi yapılmamakta ve faturalandırma için teknik servise ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca sistemin periyodik bakımlarının yapılması ve pil değişimlerinin kontrolünün sağlanması da önem arz etmektedir. Bunun yanında kalorimetre ve pay ölçer sistemlerin merkezi sistemlerde kullanımı yasalarla zorunlu hale getirilmiş bir husus olup enerji tasarrufu sağlamak için bir zorunluluktur.

Pay Ölçer Pil Değişimi Nasıl Yapılır?

          Pay ölçer pil değişimi genellikle sistemin kurulumunu sağlayan yetkili firmanın denetiminde yapılmaktadır. Pil değişimi sağlanabilen sistemlerin ömrü daha uzun olup genellikle on yılda bir pil değişiminin sağlanması gerekir. Bu sayede on yıl sonra sistemin tamamını değiştirmek yerine sadece pil değişimi sağlanarak sistemin kullanımına devam etmek mümkündür. Ayrıca bu değişim işlemini teknik servisler yoluyla sağlamakta mümkün olabilmektedir. Fakat sistemin kurulumunu sağlayan yetkili servis ile bağlantıya geçilerek pil değişimi yapılması daha güvenli olabilmektedir.

Kalorimetre Pil Değişimi Nasıl Yapılır?

Kalorimetre ölçüm cihazlarının ömrünün uzun olması cihazın pil ömrü ile doğru orantılıdır. Çünkü çok sayıda cihazda pil değişimi mümkün olamamakta ve bu nedenle cihazın arızalanması durumunda sistemin değiştirilmesi gerekmektedir. Genellikle kalorimetre sistem cihazlarının pil ömrü 5 ile 7 yıl arasında değişmekte olup pil ömrünün uzunluğu kalorimetre sisteminin de örünü uzatmaktadır. Kalorimetre pil değişimi işlemini teknik servisler üstlenebilmektedir. Ayrıca sistemin kurulumunu yapan servis tarafından değişim yapılması da sağlanabilir. Bu çözüm yolu daha fazla tercih edilmekte olup çok sayıda kullanıcı bu yolu kullanmaktadır. Ayrıca sistem kurulumunu sağlayan servis sistemin tüm özelliklerini bildiği için değişim daha kolay sağlanabilmektedir. Bunun yanında anlaşma yapılması durumunda kurulumun yapılmasından itibaren okuma ve pil değişimi ve periyodik kontrolün aynı servise yaptırılması sağlanabilir.