Isı Pay Ölçer Çalışma Prensibi

2012 yılında uygulamaya koyulmuş bir tasarı ile birlikte, merkezi ısıtma sistemlerine sahip olan binalarda; pay ölçer zorunluluğu getirilmiştir. Elbette ki uygulama sonrasında ilk 5 yıl yasal süre olurken, 5 yıl içerisinde bina sahiplerinin bu sistemleri yaptırması gerekli kılınmıştır. Eğer ki, yasal süre içerisinde gerektiği gibi sistemler işleme koyulmaz ise bina sakinlerinin usulsüz olarak gelir dağılımı yapıldığı yönünde bir şikâyet dile getirilirse, bina sahiplerine ceza yaptırmaları uygulanacaktır.

Siemens tarafından geliştirilmiş olan ısı pay ölçer cihazları, tasarruflu bir enerji tüketimini desteklemektedir. Böylelikle de doğal gaz kullanımı dahilinde ortaya çıkan enerji israfını önlemek adına, özel radyatör vanaları ve ısı pay ölçer cihazları tercih edilmiştir. Böylelikle bu sistemlerin kullanılması ile Türkiye’ de tüketimi gerçekleştirilen enerji tutarlarında bir düşüş yaşanması hedeflenmektedir. Böylelikle hem bireysel olarak kâr elde edebilmek mümkün olduğu gibi, hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır. Bahsedilen pay ölçer sistemi çalışma prensibi ve diğer konular hakkında bilgiler ise aşağıda ki gibi açıklanmıştır.

Pay ölçer sistemi nasıl çalışıyor?

Bahsedilmekte olan bu sistem, oldukça kolay bir prensibe sahiptir. İlk olarak, her bina için, radyatörlere konumlandırılacak bu cihazların temin edilmesi gerekmektedir. Elbette ki beraberinde özel radyatör vanaları da kullanılacak ekipmanlar arasındadır. Böylelikle kullanılan özel vanalar sayesinde, enerji tüketim tasarrufu yapılması adına, oda sıcaklığı sabit seviye de tutulabilecektir. Bunun kontrolü ise ısı pay ölçer hizmeti veren şirket tarafından yapılacak olurken, uzaktan kontrol ve uzaktan ısı ölçer özellikleri de sistemin en önemli avantajları arasındadır.

Kullanılan pay ölçer fiyatı ürünün teknik özelliğine göre değişiklik gösterse de her birinin temel mantığı aynı işlemektedir. Böylelikle artık her daire sakini, evde olmadıkları an bile oda sıcaklığını sabit tutabilecek ve böylelikle de vanaları düşük sıcaklığa ayarlayacak şekilde konumlandırdığında, enerji tüketim tasarrufu sağlamış olacaktır.

Sistemde kullanılan takip sistemi ile birlikte, oda sıcaklığı vanalar dahilinde kontrol edilmektedir. Kontroller sonrasında oda sıcaklığı belirtilmiş değerin üzerine çıkmış ise otomatik sistem devreye girecek olurken, ayarını azaltacaktır. Böylelikle de evde olmayan kişiler de oda sıcaklarını aynı değerde tutabileceklerdir. Gereksiz enerji sarfiyatı engellenmiş ve tüketim tasarrufu elde edilmiş olacaktır. Bu tasarruflar ise genel olarak %25 ile %35 aralığında olurken, kullanıma bağlı olarak %40’ a kadar yükselebilmektedir.

Kullanmayan bina sahibine ceza!

Yapılan açıklamalar dahilinde, zorunlu hale getirilmiş olan pay ölçer sistemini kullanmayan bina sakinlerine de şikayetler dahilinde ceza gönderileceği bildirilmiştir. Bakanlıklar tarafından kontroller sonrası eğer ki binalar da bu sistem yer almıyorsa, belirli oranlar ile ceza almak mümkündür.

Bina sahipleri, yetkili kişiler ile iletişime geçerek, pay ölçer fiyatı hakkında toplu fiyat alabilmeleri de mümkündür. Yılık kullanım bedeli olarak hesaplamaları da yaparak, düşük maliyetli bir sistem olduğunu görebilmek mümkün hale gelecektir.