Net Isı Paylaşım olarak amacımız Isı gider paylaşım için Enerji verimliliği kanun yönetmeliğine uygun ısınma, sıcak su, soğuk su ve ortak alan gider paylaşım bilgilendirme ve gider bildirim detaylarının oluşturulması için referans olmaktır.

 ısı gider paylaşım

Ülkemizde merkezi ısınma uzun yıllardır kullanılmaktadır. Isınma giderleri yıllık veya aylık olarak bütün herkese eşit olarak pay edilmekte idi. Yeni çıkarılan yasalar ile merkezi ısınma yönetmeliği oluşturuldu. Yönetmelik sayesinde dairelere takılan pay ölçer, kalorimetre ve ısı sayacı gibi paylaşım ölçüm elemanları ile mahallerin ısı enerjileri için harcanan kalori değerleri tespit edilir hale geldi. Bu sayede eşit paylaşımın yanı sıra adil paylaşım yapılması sağlandı.

Isı gider paylaşım hesapları yapılırken 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uygulanmaktadır.

Isı gider paylaşım, gider bildirim detayları ve daha birçok bilgiyi bulabileceğiniz konular için yazılarımızı takip ediniz.

Site, apartman, konut, işyeri vb gibi yerlerin paylaşım hesaplarının nasıl yapılması gerektiğini ve formüllerinin nasıl uygulanacağını anlatan yazımız için buraya tıklayın.