ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ile sektörde yaşanacak değişiklikler

Enerji Verimliliği Kanunu Yönetmeliğini aydınlatmadan, yalıtıma, ısıtmadan soğutmaya birçok alanı kapsadığını ve doğru okunması gerektiğinin altını çizen Net Paylaşım, “Enerji Verimliliği Yasası ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Türkiye’nin enerji harcamalarını en aza indirgemek ve var olan kaynakların verimli kullanılması yönünde atılan çok ciddi bir adımdır. Ancak burada birçok faktörün birleşmesi büyük önem taşıyor. Enerji kullanımının en fazla olduğu alanlardan biri ısıtma ve soğutma ihtiyacı. Bu ihtiyaç için enerjiyi en verimli şekilde kullanmanın en önemli noktalarının başında doğru yapılmış bir ısı yalıtımı gelir. Böylece ısı kayıpları minimize edilerek enerji tüketiminde ortalama yüzde 50 tasarruf sağlanabilir. Diğer önemli etken de, ısıtma sisteminin, iklimsel faktörler ve yapı özelliklerinin dikkate alınarak seçilmesi. İster merkezi, ister bireysel sistem olsun kullanılan cihazlar yoğuşma teknolojili olduğunda kullanıcıya ilave yüzde 18 tasarruf imkanı verir. Doğru planlanmış ısı yalıtımı ve doğru sistem seçimi ile bireysel ya da merkezi ısıtma sistemlerden hangisi tercih edilirse edilsin, sonuç enerji tüketiminde maksimum tasarruf olur” dedi.

enerjimizi koruyalım

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

 • Aralık 2008’de yayınlanan ENVER kapsamındaki BEP Aralık 2009’da yürürlüğe girdi, 1 Nisan 2010’da yeniden düzenlendi
 • Yapı ruhsat tarihi 5 Aralık 2009’dan sonra olan binalarda, toplam kullanım alanı 2000 m2 ve üstünde ise merkezi ısıtma sistemi zorunlu oldu
  • Merkezi ısıtmada kullanılacak olan kazanların verim değerlerinin alt sınırı netleştirildi
   • Katı yakıtlı kazanlarda minimum verim %75
   • Sıvı ve gaz yakan kazanlarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2 yıldız verim değeri (Yüzde 92 verim)
  • Merkezi ısıtma sisteminde ısıtılan mahallerin iç ortam sıcaklığı minimum 15°C olarak sabitlendi
 • Kullanım alanı 250m2 ve üstündeki yapılarda kullanılacak bireysel ısıtma sisteminde yoğuşmalı cihazların kullanımı zorunlu hale geldi
  • Mevcut binalarda ise tüketiciler bireysel ya da merkezi ısıtma sistemi seçmekte özgürler
   • Türkiye’deki bina stoku yaklaşık 17 milyon adet
  • Yönetmelik merkezi veya bireysel ısıtma sistemi kullanan tüketicilere sistem değişikliği yapmaya da imkan tanıyor
   • 000 m2’nin altındaki binalarda kat maliklerinin oy çokluğu(%51) sağlandığında merkeziden bireysele, bireyselden merkezi sisteme geçme imkanı var
   • 2000 m2 ve üzeri binalarda merkezi ısıtma sisteminin bireysel ısıtma sistemine dönüştürülmesi için kat sahiplerinin oybirliği(%100) sağlaması gerekiyor
  • Halihazırda merkezi sistem kullanan tüketicilerin, 2 Mayıs 2012’ye kadar ısı payölçer ve kalorimetre gibi ısı kullanım miktarına bağlı paylaşım sağlayan sistemleri kullanmaya başlamaları zorunlu oldu
   • BEP kapsamında sıvı, gaz ve katı yakıtlı merkezi ısıtma sistemlerinde her işletme döneminin başında ve yılda en az 1 kez olmak üzere baca gazı analizi ve sistem bakımı yaptırılması gerekiyor
    • Bakımların yaptırılması ve raporlanmasından bina sahibi, yöneticisi ya da enerji yöneticisi sorumlu oldu
   • 2 Mayıs 2017 tarihine kadar mevcut ve inşaatı devam eden tüm binaların enerji kimlik belgesi alması zorunlu hale geldi
    • Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerinin vereceği bu belge bir binanın ya da bina içine bağımsız bir bölümün ne kadar enerji tasarrufu sağladığını gösteren bir belge olacak
    • Enerji Kimlik Belgesi, özellikle kiralama ya da satın alma işlemleri esnasında olası enerji giderleri ile alakalı bir öngörü sağlayacaktır