Doğalgaz Birim Fiyatı

Merkezi ısınma sisteminde doğalgaz birim fiyatı nasıl hesaplanır?

Doğalgaz fatura bedelini toplam ölçülen gaz metre küp değerine bölünmesi ile bulunur.

Doğalgaz birim fiyatı = Doğalgaz fatura bedeli / doğalgaz metreküp değeri

Bu formül uygulanırken dikkat edilecek husus doğalgaz fatura bedeli içinde sadece tüketim karşılığı olan bedel göz önüne alınmalıdır. Örneğin katkı payı, gecikme bedeli, abonman bedeli gibi tutarlar çıkartılarak hesaba dahil edilmelidir.